Търсене:   

    НАЧАЛО  |  ДОБАВИ ФИРМА  |  КОНТАКТ Разширено търсене   

Услуги / Консултански услуги
"Глобал Консултинг" ООД
консултански услуги

гр. София
Тел.: 02/955 4567
Лице за контакти: Ц. Найденова
e-mail: office@globalconsulting-ltd.com
www.globalconsulting-ltd.com


Дружеството е създадено през 1997 г. като частна консултантска фирма, специализирана в областта на франчайзинга, инвестиционното финансиране, защитата и оценката на интелектуална собственост и провеждането на обучение в така посочените области на дейност. За времето на своето съществувание, дружеството е било консултант по различни направления от предмета си на дейност на над 200 клиента, предимно фирми от малкия и среден бизнес.

В сферата на франчайзинга, фирмата е монополист на българския пазар, притежава значително ноу - хау и натрупан дългогодишен практически опит. Дружеството се придържа в своята работа към високите критерии, установени от световната практика. Фирмата разработва документацията за франчизиране дейността на своите клиентите, съобразно изискванията на международния франчайзинг.

ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ ООД е установило и поддържа контакти с редица чуждестранни франчайзингови асоциации и франчайзодатели. Между тях могат да се посочат международната, британската, холандската, австрийската, италианската, германската, френската, шведската и други асоциации. Благодарение на своето сътрудничество с тях, дружеството получава актуална информация за развитието на франчайзинга в света и тенденциите в него. Част от тези данни то публикува в единствения за България он-лайн Информационен франчайзингов бюлетин.

В резултат на придържането към високи професионални стандарти, дружеството беше поканено от световно известни консултантски фирми от Великобритания и Испания, да стане техен партньор за България. В областта на бизнес финансирането, фирмата подпомага своите клиенти при структуриране на инвестиционните им проекти, разработва професионално бизнес планове, в съответствие с критериите на българските и чуждестранни финансови институции и ги подпомага да си осигурят рисков капитал от страната и чужбина.

През последните 4-5 години, фирмата е публикувала две книги и над 40 статии по проблемите на франчайзинга и инвестиционното финансиране. И двете издания на първата книга “Франчайзингът – бизнес, обречен на успех” бяха разпродадени изцяло. От втората книга “Как да привлечем капитал от чужбина” има останали малък брой екземпляри, които се продават в момента. Дружеството съдейства на своите клиенти да определят, систематизират, защитят и оценят обектите си на интелектуална собственост и да апортират така изготвената оценка на ДНМА в капитала на фирмата си. Завишеният по този начин капитал служи при регистрация на фондовата борса, промяна в собствеността, преобразуване, сливания, поглъщания, сключване на споразумения за съвместни предприятия, привличане на рисков капитал от страната и чужбина и т.н.

ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ ООД организира и провежда регулярно семинари по предмета си на дейност с представители на бизнеса и банките от цялата страна. Освен това предлага вътрешно фирмено обучение по поръчка на свои корпоративни клиенти, което е съобразено със специфичните им нужди.

Фирмата има подписани редица договори и споразумения за сътрудничество с известни организации и дружества. Между тях могат да бъдат посочени бившата Национална служба по заетостта, Институтът за следдипломна квалификация към УНСС, КНСБ, Литекско Груп – България и др.

Всички заинтересовани потенциални клиенти на фирмата биха могли при желание да се запознаят с рефенциите на дружеството, копия от които са показани в края на настоящата страница.

Фирмата е на разположение на своите клиенти за реализиране на деловите им планове.


нагоре | назад | Обратно към УслугиНАЧАЛО    |     ДОБАВИ ФИРМА    |     КОНТАКТ
Copyright © 2005-2008 BulTime.com   Права за ползване